Östgöta Elitstäd AB visselblåsarfunktion. Denna är ett kompliment till befintliga kanaler att meddela missförhållande och oegentligheter.I december 2021 trädde en ny lag i kraft – den så kallade visselblåsarlagen (SFS 2021:890). Lagen är en skärpning av tidigare lagstiftning på området. Syftet med lagen är att underlätta och uppmuntra till visselblåsning samt förstärka skyddet för visselblåsare.

Vill du göra en anmälan per
Telefon, ring 011 31 11 11, öppet 08.00-16.00.

Mobil: 073 557 86 00, Johan Håkansson 

           073 525 79 85 Joannis Thomas
Brev, skriv till Östgöta Elitstäd Ab, Tenngatan 11, 602 23 Norrköping